GGZ sinds 2014

Het verzekerd pakket is veranderd

De overheid heeft bepaald dat psychologische hulp niet meer altijd volledig vergoed wordt. Dat geldt voor de soort klacht die u heeft, maar ook de behandelaanpak. Zie ook: CVZ


Vergoeding psychologische hulp

Met ingang van 2014 zijn de wettelijke regels voor vergoeding van psychologische hulp gewijzigd. Hieronder vindt u een overzicht van deze regels. Deze gelden voor alle psychologen en psychotherapeuten die werkzaam zijn in de Basis GGZ. Wij raden u aan deze regels goed door te lezen. Dan komt u niet voor onverwachte verrassingen te staan.


Kosten en vergoedingen bij psychologische problemen

Sinds 1 januari 2014 zijn zowel de kosten, de klachten alsook de soort behandeling door de  overheid en de ziektekostenverzekeraars vastgelegd. Binnen dat kader kunnen psychologen nog maar een klein deel doen van wat ze in werkelijkheid kunnen bieden. Onder de streep betekent dat: ‘wilt u meer, dan betaalt u zelf!’

  • Zelf betalen zonder tussenkomst van verwijzer of verzekeraar

Heeft u psychologische hulp nodig en redenen om niet naar uw huisarts te gaan voor een verwijzing, dan moet u de factuur zelf betalen. De NZa heeft daar een maximumtarief voor bepaald. Zie Tarieven.

Wilt u begeleiding, maar niet beperkt tot de mogelijkheden die u binnen de Generalistische Basis GGZ geboden worden, dan kunt u kiezen voor dekking uit het aanvullende pakket voor psycho-sociale zorg en/of natuurgeneeskunde zorg. (afhankelijk van de dekking van uw aanvullend pakket. Dit is per zorgverzekeraar verschillend). Wordt het natuurgeneeskundige begeleiding, kijk dan onder de knop: HeelNatuurlijk.

Wilt u begeleiding, maar valt deze niet onder de psychologische behandelingen (u heeft dan niet echt klachten maar wilt bijvoorbeeld een advies, support of training) dan zijn de kosten € 150,00 (excl. btw) per 60 minuten face to face contact. ( € 181,50 incl. btw.) U kunt in overleg per keer bepalen hoeveel contacttijd gewenst is. Op de factuur staat dan ‘coaching’.