CONTRACTERING BASIS GGZ 2018

Voor 2018 heeft onze psychologie – BasisGGZ ervoor gekozen om GEEN contract aan te gaan met zorgverzekeraars CZ-OHRA-DeltaLloyd en Menzis. Dit is als gevolg van de extreme voorwaarden die zij stellen, waardoor wij niet in staat worden gesteld om u op een passende manier te helpen. (Op dit moment lopen er vanuit de vakgroep Psychologie twee rechtzaken met bovengenoemde verzekeraars.)

Mocht u toch verzekerde hulp Psychologie BasisGGZ van ons willen ontvangen, dan adviezen wij u vooralsnog om uit te kijken naar een andere bij u passende verzekering.

Heeft u een restitutie-polis bij bovengenoemde verzekeraars, dan wordt waarschijnlijk toch een gedeelte van de behandelkosten door uw zorgverzekeraar vergoed. We raden u aan om dit van te voren na te vragen. U voldoet de behandelkosten eerst zelf en kunt de rekening daarna indienen bij uw verzekeraar.

Daarnaast is het altijd mogelijk om onverzekerde hulp te ontvangen.

Geplaatst in gezondheidszorg | Reacties uitgeschakeld voor CONTRACTERING BASIS GGZ 2018

100ste Waardering op Zorgkaart Nederland

Na het volgen van een behandeltraject kunnen cliënten een beoordeling/waardering achterlaten op de onafhankelijke website: zorgkaart Nederland.
We zijn heel trots op de waardering die onze cliënten hebben gegeven voor onze psycholoog Drs. J.T. Ling.

Geplaatst in gezondheidszorg | Reacties uitgeschakeld voor 100ste Waardering op Zorgkaart Nederland

De hond kan de was doen. Helpt u mee?

Stichting De hond Kan De Was Doen steunt de teamtraining voor mens en hulphond. Gediplomeerde en ervaren instructeurs leren mensen, zowel volwassenen als kinderen, met een lichamelijke beperking, hoe zij zelf hun eigen hond kunnen opleiden als hulphond. Een fantastisch en intensief traject waarin mens en hond optimaal leren samenwerken. Doel: het vergroten van de zelfstandigheid, zowel thuis als buitenshuis.

Zo opent een hulphond letterlijk en figuurlijk deuren, maar ook laden en kasten. Hij helpt bij aan en uitkleden, raapt post en andere zaken op, doet boodschappen, drukt op licht- en liftknoppen, blaft op commande in geval van nood en doet zelfs de was.

Naast praktische hulp biedt een hulphond ook veel sociaal-emotionele voordelen. Tijdens de wekelijkse teamtraining aan huis krijgen mensen met een lichamelijke beperking de tools om hun eigen hond zelf die vaardigheden aan te leren, die ze in het dagelijks leven nodig hebben. Ze creëren dus zelf hun eigen hulp op maat. Hoe geweldig is dat?

Er is ook een programma ontwikkeld voor kinderen met een beperking, de ‘Kindermaatjes’. Ook zij volgen een teamtraining, waarbij de huishond niet alleen hun maatje wordt, maar ook hun potlood van de grond opraapt, de afstandbediening brengt en de melk uit de koelkast haalt !

Wilt u dit initiatief sponseren:

Stichting De Hond Kan De Was Doen
hond kan de was doen

Geplaatst in Zelfzorg | Reacties uitgeschakeld voor De hond kan de was doen. Helpt u mee?

Red de vrije artsenkeuze: teken de petitie

De vrije artsenkeuze is straks van de baan. Tenminste, als het aan de minister en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ligt. Zij stellen voor dat de zorgverzekeraar dit eenzijdig gaat bepalen en dan beslist niet langer de patiënt welke zorgverlener of instelling hij of zij bezoekt.

De vakvereniging voor Artsen en therapeuten (VvAA) vindt dat iedere patiënt te allen tijde zelf zijn of haar zorgverlener moet kunnen kiezen. Daarom roepen ze de leden van de Tweede Kamer op tegen het voorstel te stemmen en roepen u op dat ook te doen. “Het is onze overtuiging dat mensen niet zomaar, ook niet op basis van een ‘lokkertje’ van  100,- Euro willen afzien van het recht om een eigen (huis)arts, psycholoog, logopedist, fysiotherapeut of andere hulpverlener te kiezen.”

Gevolgen voor patiënten

Het voorstel heeft grote consequenties voor patiënten. Denkt u bijvoorbeeld aan chronische patiënten die van de zorgverzekeraar ineens moeten switchen van zorgverlener of instelling en hun contacten met vertrouwde verpleegkundigen en artsen kwijtraken. Of aan patiënten die rondom de jaarwisseling van het ene ziekenhuis naar het andere moeten verhuizen, omdat de zorgverzekeraar het ene ziekenhuis niet meer contracteert.

Het voorstel heeft ook gevolgen voor de relatie tussen u als zorgverlener en uw patiënten. VvAA is van mening dat deze vertrouwensrelatie niet nodeloos onder druk mag worden gezet. Daarnaast zijn wij van mening dat de keuze voor een zorgverlener niet mag afhangen van de eerdere keuze voor een verzekeringsvorm. Tenslotte mag het niet zo zijn dat de zorgverzekeraars voor Nederlandse burgers bepalen door wie en waar zij behandeld worden.

Steun de vrije artsenkeuze

VvAA wil voorkomen dat de patiënt straks niets meer te kiezen heeft en dat de relatie tussen arts en patiënt onder druk komt te staan. Het feit dat dit voorstel zo snel mogelijk door de kamer gelootst lijkt te gaan worden, verontrust VvAA dan ook ten zeerste. In een brief roepen we de Tweede Kamer op om te voorkomen dat een fundamenteel recht van de Nederlandse burger wordt aangetast. We vragen u hetzelfde te doen door onze petitie te tekenen. Zie onderstaande link:

red de vrije artsenkeuze

Geplaatst in gezondheidszorg | Reacties uitgeschakeld voor Red de vrije artsenkeuze: teken de petitie

Zembla uitzending: de jacht op medische gegevens

Op 17 april a.s. om 20.50uur (Nederland 2) richt het programma Zembla de aandacht op de jacht naar medische gegevens. Een belangrijke onderzoeksvraag in de uitzending is: waarom willen de verzekeraars zoveel van ons weten?

Deze uitzending is van belang voor zowel burgers/patiënten als professionals die zich zorgen maken over de exclusieve sturingsmacht van zorgverzekeraars, zoals die wordt uitgeoefend op basis van eenzijdig opgelegde contracten. Voor professionals is de “keuze” eenvoudig: tekenen bij het kruisje.

Een andere vraag bij de jacht op medische gegevens is: weten we eigenlijk nog wel waar en hoe de behandelinformatie, die zorgverleners geacht worden digitaal aan te leveren, wordt opgeslagen. Op welke wijze kan deze informatie worden gekoppeld aan gegevens in andere systemen en door wie kan deze informatie  worden gebruikt.

Deze Zembla uitzendig gaat over een beslissend spanningsveld in de zorg: de opbouw van exclusieve, uitsluitende informatiemacht van de zorgverzekeraars ten koste van de privacy, beroepsgeheim en vertrouwelijkheid bij medische zorgverlening.

Geplaatst in gezondheidszorg | Reacties uitgeschakeld voor Zembla uitzending: de jacht op medische gegevens

Veranderingen GGZ sinds 2014

Met ingang van 2014 ziet de psychologische hulpverlening er heel anders uit.
Lees de uitgebreide informatie.

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor Veranderingen GGZ sinds 2014

Communiceren is alles

“Als woorden vastzitten of er niet uitkomen zoals je wilt, omdat je moeite hebt met horen, slikken of spreken, dan is er iemand die je verstaat. Iemand die je helpt communiceren, zodat je kunt meedoen als ieder ander.”

“Communiceren is alles. Daarom logopedie”, is een landelijke actie om de logopedie onder de aandacht te brengen. Veel mensen weten niet hoe breed de logopedische therapie is. Wilt u meer weten: www.communicerenisalles.nl

Geplaatst in logopedie | Reacties uitgeschakeld voor Communiceren is alles

Informatie avond over zelfzorg

Wist u dat u zelf eigenlijk best veel kunt doen aan een goede gezondheid?

En dan praten we even over iets meer dan de gebruikelijke adviezen over goede voeding en beweging. Gezondheid gaat wat verder. De World Health Organisation (WHO) definieerde in 1946 gezondheid als: educatie“Gezondheid is een staat van compleet fysiek, mentaal en sociaal welzijn en beperkt zich niet tot de afwezigheid van ziekte en verwonding.” Dat is even een andere manier van kijken. Tot op heden staat deze definitie nog steeds overeind. De WHO ziet dat er in de wereld heel verschillende benaderingen van gezondheid zijn, die zij benoemd als: traditioneel, complementair, alternatief en regulier. Hier in het westen wordt vooral op de reguliere manier gekeken. Deze kijkt voornamelijk naar het bestrijden van klachten. Ons lichaam wordt daarin eigenlijk gezien als een machine waarvan je onderdelen kunt vervangen, net als een auto of een fiets. De WHO kijkt breder.

Als wijzelf nu het initiatief nemen en weer eens wat meer vanuit de definitie van de WHO naar onze gezondheid gaan kijken, dan zouden we misschien kunnen ontdekken wat wij kunnen doen om onze gezondheid in eigen hand te nemen.

Op donderdag 4 april a.s. organiseert Para MedischCentrum Lelystad een informatieavond over dit onderwerp. Aanvang 20.00 uur. (tot ± 21.30 uur)
Onder de aanwezigen wordt een gratis persoonlijk consult van 1 uur verloot.

U kunt zich aanmelden via onze contactpagina of telefonisch 0320-257505

Geplaatst in Zelfzorg | 2 reacties