Psychologie

Welkom bij Psycholoog Lelystad.

Als onderdeel van Para-MC-Lelystad biedt Psycholoog Lelystad psychologische hulp, die vergoed wordt vanuit uw basis-zorgverzekering én psychologische ondersteuning die vergoedt wordt vanuit het aanvullende pakket van uw zorgverzekering. (Dit laatste valt onder de Complementaire- of Alternatieve Zorg en is afhankelijk van het pakket dat u hebt afgesloten).

Psycholoog Lelystad biedt hierdoor een zeer brede dekking voor uw hulpvraag. Deze dekking is zowel geestelijk- als lichamelijk gericht. Lichaam en geest zijn immers niet te scheiden!
De WHO(World Health Organisation) stelde al in 1946 vast dat:

H e a l t h   i s   a   s t a t e   o f   c o m p l e t e   p h y s i c a l ,   m e n t a l   
a n d 
s o c i a l   w e l l – b e i n g
   a n d   n o t   m e r e l y   t h e   a b s e n c e   o f
d i s e a s e   o r   i n f i r m i t y “

(Gezondheid is een toestand van compleet fysiek-, mentaal- en sociaal welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte en verwonding)

Zo kijken we ook graag naar uw hulpvraag. Wanneer praten alléén niet genoeg is, kan een lichaamsgerichte aanpak, die naast uw geestelijke gezondheidstoestand ook naar de lichamelijke aspecten daarvan kijkt, de oplossing bieden!

U kunt bij ons terecht voor:

  • angst- en stemmingsproblemen
  • persoonlijkheids- en gedragsproblemen
  • verslavingsproblemen
  • eetproblemen, zie:  eetstoornis
  • genderproblemen
  • relatieproblemen
  • werkgerelateerde klachten
  • klachten rond beelddenken en hoogbegaafdheid
  • stressklachten
  • somatoforme (lichaamsgerelateerde) klachten

Zie verder onder: Inleiding Psychologie

U bent van harte welkom.

Drs. J.T. Ling,
GezondheidsZorg-psycholoog (BIG)
Lichaamsgericht Werkend Psycholoog (LWP-NIP)
Revalidatie Psycholoog
Intercultureel Werkend Psycholoog
Registerpsycholoog NIP Arbeid & Organisatie

Mw. A. van der Meer
Psycho-sociaal Therapeut (NVPA)
PsychoSomatisch Therapeut (NVPA/RBNG, BATC)